منع رفت و آمد در فیجی به دلیل وقوع طوفان شدید

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
منع رفت و آمد در فیجی به دلیل وقوع طوفان شدید

خبر کوتاه

دولت فیجی به دلیل وقوع گردباد شدید در سراسر کشور قانون منع رفت و آمد وضع کرد. این پدیده آب و هوایی منجر به لغو بسیاری از پروازها در روز شنبه شد.

به گفته مقامهای دولت فیجی این شدیدترین گردباد یا چرخندی است که این کشور از زمان ثبت این پدیده تجربه کرده است.

به مردم فیجی هشدار داده شده است که منتظر بدتر شدن شرایط جوی هم باشند.