واکنش آلمان به محدودیتهای تازه اتریش برای پذیرش پناهندگان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
واکنش آلمان به محدودیتهای تازه اتریش برای پذیرش پناهندگان

خبر کوتاه

تصمیم دولت اتریش برای اعمال محدودیت روزانه در پذیرش درخواست پناهندگی پناهندگان واکنش تند آلمان را به همراه داشت.

توماس دمزیر٬ وزیر کشور آلمان٬ روز جمعه در صحن مجلس این کشور حاضر شد و با انتقاد از این تصمیم گفت: «ما همچنان تلاش خواهیم کرد که برای بحران پناهجویان راه حلی اروپایی بیابیم. راه حلی که موجب شود تعداد پناهجویان کاهش یابد. وانگهی٬ برخی کشورهای عضو به طور یک جانبه تصمیم گرفتند که بار سنگین این مشکل مشترک را به دوش آلمان بگذارند. این کار غیرقابل قبول است و در دراز مدت عواقبی به همراه خواهد داشت.»

پیش از این٬ برخی مقامات اتحادیه اروپا از جمله کمیسر اتحادیه اروپا در امور مهاجران نیز این تصمیم اتریش را در تضاد با قوانین این اتحادیه دانسته بودند.