بدبینی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه نسبت به رشد جهانی اقتصاد

بدبینی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه نسبت به رشد جهانی اقتصاد
نگارش از Soroush Alavi

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه با تجدیدنظر در پیش بینی های خود نسبت به رشد جهانی اقتصاد آهنگ این رشد را در سال ۲۰۱۶ میلادی ۳ درصد و در سال آینده ۳.۳

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه با تجدیدنظر در پیش بینی های خود نسبت به رشد جهانی اقتصاد آهنگ این رشد را در سال ۲۰۱۶ میلادی ۳ درصد و در سال آینده ۳.۳ درصد ارزیابی کرده است.

نوسان شدید در بازارهای بورس در سراسر دنیا و کندی روند رشد اقتصادی قدرتهای نوظهور اقتصادی منشاء بدبینی این سازمان بین المللی است.

کاترین من، رییس اقتصاددانان سازمان همکاری اقتصادی و توسعه گفت: «افزایش سرمایه گذاریهای دولتی بر روی پروژه های زیربنایی و اتخاذ سیاستهای اصولی برای افزایش بهره وری و سوددهی در بخش خصوصی رشد جهانی اقتصاد را تقویت کرده و خطرهایی که بازارهای مالی را تهدید می کنند کاهش خواهد داد.»

افت نسبی اقتصاد چین از جمله کشورهای مهم وارد کننده اجناس و کالاهای کشورهای پیشرفته تجارت خارجی این کشورها را با اختلال مواجه کرده، امری که بر روی روند رشد جهانی اقتصاد تاثیرگذار بوده است.

مطالب مرتبط