ایرفرانس کی ال ام پس از هفت سال به سود دست یافت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ایرفرانس کی ال ام پس از هفت سال به سود دست یافت

فعالیتهای گروه ایرفرانس – کی ال ام پس از هفت سال با سود همراه بوده است. سود خالص این کمپانی هواپیمایی در سال ۲۰۱۵ به رقم ۱۱۸ میلیون یورو رسیده این در حالی است که این گروه هلندی – فرانسوی در سال ۲۰۱۴ متحمل ضرر و زیانی معادل ۲۲۵ میلیون یورو شده بود.

کاهش شدید قیمت نفت عامل اصلی بیلان مالی مثبت ایرفرانس – کی ال ام معرفی شده است. عملکرد موفق این گروه موجب شده میزان بدهی های آن از ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو در سال ۲۰۱۴ به ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو تا پایان سال ۲۰۱۵ تنزل پیدا کند.

حملات تروریستی ۱۳ نوامبر در پاریس و تاثیر منفی آن بر روی بخش گردشگری، همچنین اعتصاب وسیع کارکنان ایرفرانس – کی ال ام موجب شده بود این کمپانی سال پرتنشی را پشت سر گذارد.