پاسداشت هرونیموس بوش در پانصدمین سالمرگ او

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پاسداشت هرونیموس بوش در پانصدمین سالمرگ او

در پانصدمین سالمرگ هرونیموس بوش، نمایشگاه ویژه ای از آثار این هنرمند بزرگ عصر رنسانس در موزه شهر سرتوخنبوس، زادگاه او در هلند، برگزار می شود. این بزرگترین نمایشگاهی است که از آثار این نقاش نابغه ترتیب یافته است. شماری از شاهکارهای او از موزه های مختلف به موزه سرتوخنبوس وام داده شده اند.

مدیر موزه سرتوخنبوس درباره اهمیت این نمایشگاه می گوید: «هرونیموس بوش هنرمند برجسته ای است که اصالت و خلاقیت شگفتی داشت، و هنوز الهامبخش هنرمندان در سراسر دنیا است، و به همین دلیل پانصد سال بعد مرگش هنوز زنده است، چون شگفت ترین رویاهای انسانها را تجسم می بخشید.»

به عقیده بسیاری از منتقدان، هرونیموس بوش از پیشگامان هنر مدرن و پیشاهنگ سبک سوررئالیسم فرانسوی است. نقاشی های بوش، به ویژه تابلوهای سه لتی او، بسیار جسورانه و فراتر از زمانه خود به شمار می روند. بوش و آثارش در دوران معاصر مورد توجه گسترده هنرمندان، مورخان، نویسندگان و فیلسوفان قرار گرفته اند.