تجمع بستگان زندانیان در مقابل زندان آشوب زده مکزیک

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تجمع بستگان زندانیان در مقابل زندان آشوب زده مکزیک

مقامهای مکزیک می گویند که در جریان آشوبها در زندانی در شمال شرقی این کشور، هیچکدام از زندانیان فرار نکرده اند و وضعیت تحت کنترل درآمده است.

در جریان شورش زندانیان در زندان توپو چیکو که با آتش سوزی همراه شد حدود پنجاه نفر کشته شدند که همه آنها مرد هستند.

پس از آرام شدن اوضاع، بستگان قربانیان در برابر زندان تجمع کردند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. آنها نسبت به تاخیر در اعلام اسامی قربانیان درگیری معترض بودند. گروهی از آنان جاده های منتهی به زندان را مسدود کردند.

بستگان قربانیان با تجمع در مقابل زندان و فریاد زدن نام عزیزانشان تلاش می کردند که از وضعیت سلامت آنها در زندان مطلع شوند.

گفته می شود که گروههای قاچاق مواد مخدر که رقیب هم هستند یک انبار را در داخل زندان آتش زدند.

به گفته شهردار استان نوئوو لئون اعضای دو باند بزرگ قاچاق مواد مخدر در جریان این درگیری نقشی اساسی داشتند و دو گروه درگیر از سوی آنها رهبری می شده اند.

درگیری بین اعضای گروه های خلافکار در زندانهای مکزیک پیش از این هم سابقه داشته است. سه سال پیش در جریان درگیریهای زندانیان سیزده نفر کشته شدند.