قاضی اسپانیایی دو عروسک گردان دستگیر شده را آزاد کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
قاضی اسپانیایی دو عروسک گردان دستگیر شده را آزاد کرد

خبر کوتاه

یک قاضی در اسپانیا روز چهارشنبه حکم آزادی دو عروسک گردان را صادر کرد. این دو روز شنبۀ گذشته و در پی اجرای یک نمایش عروسکی در مورد سازمان جدایی طلبان باسک موسوم به اتا بازداشت شده بودند. نمایش عروسکی مذکور در قالب کارناوال مادرید اجرا شده بود.

بازداشت این دو خیمه شب باز اسپانیایی بحث مربوط به این گروه جدایی طلب را دوباره در محافل سیاسی این کشور به جریان انداخته است. برخی به انتقاد از شهردار شهر مادرید برای اجرای این نمایش پرداخته اند و برخی نیز دستگیری این دو عروسک گردان را سخت گیری قضایی عنوان کرده اند.

فعالیت های اتا که از سوی مقامات اسپانیا یک گروه تروریستی خوانده می شود طی سالهای مبارزۀ مسلحانۀ خود برای استقلال باسک به قیمت جان دست کم ۸۰۰ نفر تمام شده است.