نصب دومین حصار سیم خاردار در مرز مقدونیه آغاز شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نصب دومین حصار سیم خاردار در مرز مقدونیه آغاز شد

خبر کوتاه

پلیس مرزی مقدونیه روز دوشنبه کار نصب دومین حصار سیم خاردار را در مرزهای این کشور با یونان آغاز کرد. هدف از اینکار، نظارت بیشتر بر شمار پناهجویانی است که قصد دارند وارد این کشور بشوند.

این دیوار سیم خاردار در منطقه ای به نام «گه وه لیجیا» و «فیروم» احداث می شود و مقامات این کشور می گویند با اینکار به پناهجویان نشان می دهند که نمی توانند غیرقانونی از این نقطه عبور کنند.

ارتفاع این حصار پنج متر است و با نصب آن ۳۷ کیلومتر از مرزهای مقدونیه با یونان مسدود می شود.

مقدونیه در ماه نوامبر و پس از افزایش مهاجران اقدام به احداث نخستین حصار سیم خاردار در مرزهای خود با یونان کرده بود.