دریاچه یخ زده در ویسکانسین آمریکا خودروها را بلعید

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دریاچه یخ زده در ویسکانسین آمریکا خودروها را بلعید

خبر کوتاه
چندی خودرویی که بر روی دریاچه یخ زده شهر لیک جنوا، در ایالت ویسکانسین آمریکا پارک شده بودند عصر شنبه به زیر آب فرو رفتند. گرمی هوا و تعداد زیادتر از معمول خودروهای پارک شده آن هم در زمان فستیوال زمستانی دلیل شکسته شدن یخ های دریاچه عنوان می شود. دریاچه خودروها را بلعید اما قربانی نگرفت.