مردم خاور دور سال «میمون» را جشن گرفتند

مردم خاور دور سال «میمون» را جشن گرفتند
نگارش از Euronews

مردم خاور دور سال نوی چینی را جشن گرفتند. سال جدید سال میمون است که در باور چینی ها سالی پرجنب و جوش و غیرقابل پیش بینی است. در پکن، پایتخت چین

مطالب مرتبط