بازداشت فرمانده بازنشسته فرانسوی در تجمع ضد مهاجرت

بازداشت فرمانده بازنشسته فرانسوی در تجمع ضد مهاجرت
نگارش از Euronews

خبر کوتاه یکی از فرماندهان بازنشسته ارتش فرانسه که به علت شرکت در تجمع غیرقانونی ضد مهاجرت شهر کاله بازداشت شده بود، روز دوشنبه تفهیم اتهام خواهد شد

خبر کوتاه

یکی از فرماندهان بازنشسته ارتش فرانسه که به علت شرکت در تجمع غیرقانونی ضد مهاجرت شهر کاله بازداشت شده بود، روز دوشنبه تفهیم اتهام خواهد شد.

این تجمع در اعتراض به ورود پناهجویان به اروپا تدارک دیده شده بود و پلیس به دلیل شرایط اضطراری از برگزاری آن جلوگیری و تعدادی را بازداشت کرد.

مطالب مرتبط