یک کشتی غول پیکر باری در رودخانه آلمان به گِل نشست

یک کشتی غول پیکر باری در رودخانه آلمان به گِل نشست
نگارش از Euronews

خبر کوتاه یکی از بزرگترین کشتیهای باری جهان در رودخانه البه آلمان به گِل نشسته است. خدمه این کشتی تلاش می کنند که هزاران تن بار کشتی را که نفت است

خبر کوتاه

یکی از بزرگترین کشتیهای باری جهان در رودخانه البه آلمان به گِل نشسته است. خدمه این کشتی تلاش می کنند که هزاران تن بار کشتی را که نفت است خالی کنند.

کشتی باری «سی اس سی ال اقیانوس هند» به مقصد هامبورگ در حال حرکت بود که دچار این حادثه شد. رفت و آمد کشتی ها در رودخانه البه متوقف شده است.

به گفته مقامها عملیات راه اندازی مجدد کشتی ممکن است تا سه روز دیگر طول بکشد.