پارلمان ایتالیا با وجود اعتراض کاتولیک ها درصدد اعطای حقوق بیشتر به همجنسگرایان است

پارلمان ایتالیا با وجود اعتراض کاتولیک ها درصدد اعطای حقوق بیشتر به همجنسگرایان است
نگارش از Euronews

هزاران ایتالیایی روز شنبه در شهر رم تجمع کردند تا به طرحی که زندگی مشترک همجنسگرایان را در این کشور قانونی می کند، اعتراض کنند. این طرح هفته گذشته به

هزاران ایتالیایی روز شنبه در شهر رم تجمع کردند تا به طرحی که زندگی مشترک همجنسگرایان را در این کشور قانونی می کند، اعتراض کنند.
این طرح هفته گذشته به پارلمان ایتالیا ارائه شد و قرار است در ماه فوریه درباره آن رای گیری شود.

معترضان تجمع روز شنبه همچنین خواهان ایجاد محدودیتهایی در زمینه فرزندخواندگی توسط همجنسگرایان بودند.

این تجمع از سوی گروههای کاتولیک حمایت می شد.

یکی از شرکت کنندگان می گوید: «فکر می کنم قبل از هر چیز موضوع حقوق کودکان باید مطرح باشد. قبل از حقوق بزرگسالان، که آزادند هر کاری می خواهند انجام دهند.»

ایتالیا که دولت-شهر واتیکان، مرکز کلیسای کاتولیک در آن جای دارد از آخرین کشورهای اروپای غربی است که هنوز هیچ جایگاهی برای همجنسگرایان در قوانین داخلی اش قائل نیست. این کار باعث شده بسیاری از همجنسگرایان این کشور، برای قانونی کردن زندگی مشترکشان و ثبت آن یا برای فرزندخواندگی به دیگر کشورها مراجعه کنند.

مطالب مرتبط