تدابیر بانک سلطنتی اسکاتلند برای مقابله با ریسک و دعاوی حقوقی

تدابیر بانک سلطنتی اسکاتلند برای مقابله با ریسک و دعاوی حقوقی
نگارش از Euronews

بانک سلطنتی اسکاتلند، «آر بی اس» برای مقابله با ریسکهای مالی و دعاوی حقوقی مربوط به فعالیت خود در سال ۲۰۱۵ میلادی ۲.۵ میلیارد پوند درنظر گرفته است

بانک سلطنتی اسکاتلند، «آر بی اس» برای مقابله با ریسکهای مالی و دعاوی حقوقی مربوط به فعالیت خود در سال ۲۰۱۵ میلادی ۲.۵ میلیارد پوند درنظر گرفته است.

از این رقم ۱.۵ میلیارد پوند به دعوای حقوقی فروش اوراق قرضه این نهاد مربوط می شود. ۵۰۰ میلیون پوند برای اختلاف حقوقی در پرونده ارائه خدمات بیمه در بریتانیا در نظر گرفته شده و درنهایت حدود ۵۰۰ میلیون پوند نیز برای مقابله با افت فعالیتهای بخش سرمایه گذاری این نهاد ذخیره می شود.

دولت بریتانیا صاحب ۷۳ درصد سهام بانک سلطنتی اسکاتلند است. مدیریت این نهاد در نظر دارد میزان مشارکت دولت را کاهش دهد.

مطالب مرتبط