مرگ پنج نهنگ عنبر در ساحل شرقی انگلستان

مرگ پنج نهنگ عنبر در ساحل شرقی انگلستان
نگارش از Euronews

خبر کوتاه پنجمین نهنگ عنبر یا نهنگ اسپرم در ساحل شرقی آنگلستان در حالی درگذشت که شاهد مرگ چهار نهنگ دیگر در روزهای اخیر بوده ایم. گروه کوچکی از مردم

خبر کوتاه

پنجمین نهنگ عنبر یا نهنگ اسپرم در ساحل شرقی آنگلستان در حالی درگذشت که شاهد مرگ چهار نهنگ دیگر در روزهای اخیر بوده ایم.

گروه کوچکی از مردم با جمع شدن دور اجساد نهنگ ها از آنها عکس می گرفتند. علل مرگ نهنگ ها ناشناخته است اما برخی متخصصان اشتباه نهنگ ها و کشیده شدن به آبهای کم عمق را علت مرگ آنها می دانند که باعث می شود سیستم ناوبری آنها بخوبی کار نکند.