کندی آهنگ رشد فروش شرکت اپل

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
کندی آهنگ رشد فروش شرکت اپل

پیش از انتشار بیلان مالی فصلی شرکت اپل، پیش بینی می شود میزان فروش آیفونهای این کمپانی در بازه زمانی یک ساله رشد ۱.۳ درصدی داشته باشد و به رقم ۷۵.۵ میلیون دستگاه برسد. عدم نوآوری خاص در مدلهای آیفون شش و شش اس، آهنگ رشد فروش این شرکت را نسبتا کند کرده است. پیش بینی می شود این روند در بازار آسیا محسوس تر باشد.

اما از سوی دیگر ارزیابی کارشناسان نشان می دهد با وارد بازار شدن مدلهای آیفون ۷ در سال جاری میلادی اپل سرعت رشد بالای خود را بازیابد.

از ابتدای وارد بازار شدن اولین آیفونها یعنی حدود ۸ سال پیش تا کنون ۸۲۰ میلیون دستگاه از این تلفنهای همراه فروخته شده است.