آمریکا؛ هشدار درباره آلودگی آب در ماهونینگ ایالت اوهایو

آمریکا؛ هشدار درباره آلودگی آب در ماهونینگ ایالت اوهایو
نگارش از Euronews

خبر کوتاه مقامات بهداشتی شهرستان ماهونینگ در ایالت اوهایو آمریکا به ساکنان این شهر هشدار دادند که از نوشیدن آب شهر که میزان سرب و مس یافت شده در آن

خبر کوتاه

مقامات بهداشتی شهرستان ماهونینگ در ایالت اوهایو آمریکا به ساکنان این شهر هشدار دادند که از نوشیدن آب شهر که میزان سرب و مس یافت شده در آن از استاندارهای معمول بالاتر رفته است خودداری کنند.

یک مدرسه در این منطقه تعطیل شده و مقامات از کودکان و زنان باردار خواسته اند از آب شهری ننوشند. مقامات بعد از تست آب ۲۰ خانه در این منطقه متوجه شدند که میزان سرب و مس در آب ۷ خانه بالاتر از استاندارهای معمول است.

مطالب مرتبط