تحریم انتخابات از سوی مخالفان دولت هائیتی به علت تقلب گسترده

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تحریم انتخابات از سوی مخالفان دولت هائیتی به علت تقلب گسترده

در حالی که کمتر از یک هفته به برگزاری دومین دور انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در هائیتی، فقیرترین کشور حوزه کارائیب باقی مانده، اعتراضات در این کشور و بویژه در پایتخت آن به عملکرد دولت کنونی افزایش یافته است.

دومین دور انتخابات یکشنبه آینده در حالی برگزار خواهد شد که کاندیدای مخالف دولت کنونی، به علت تقلب گسترده در دور اول، شرکت در آن را تحریم کرده است. به این ترتیب تنها حزب شرکت کننده در دور دوم انتخابات، حزب حاکم خواهد بود.

ژود سلستن، نامزد مخالف دولت می گوید: «این انتخابات نیست، بلکه نوعی گزینش از سوی دولت است و من آنچه را که روی داده و تقلب انجام شده را تایید نمی کنم، تقلبی که مسئولیت آن با دولت است. دموکراسی ما همچنان در مرحله یادگیری است. تنها یک شیوه دموکراسی مآبانه وجود دارد و آن انتخاب توسط مردم است.»

مخالفان دولت از جامعه جهانی نیز به دلیل نادیده گرفته شدن آنچه در این انتخابات روی داده، انتقاد کرده اند.

اعتراض ها در یکسال گذشته به عملکرد دولت هائیتی افزایش یافته است و نارضایتی های عمومی از دولت حاکم باعث شد در اولین دور انتخابات در ۲۵ اکتبر گذشته، تنها ۲۹ درصد از دارندگان حق رای شرکت کنند.