استفن پترهانسل قهرمان رالی داکار ۲۰۱۶ شد

استفن پترهانسل قهرمان رالی داکار ۲۰۱۶ شد
نگارش از Euronews

استفن پترهانسل برای دوازدهمین بار قهرمان رالی داکار شد. وی پیش تر در سال های ۲۰۰۴، ۲۰۰۵، ۲۰۰۷، ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ قهرمان مسابقات اتومبیل رانی رالی داکار

مطالب مرتبط