بحرین صحنه درگیری بین پلیس و معترضان به اعدام شیخ نمر

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بحرین صحنه درگیری بین پلیس و معترضان به اعدام شیخ نمر

پس لرزه های اعدام شیخ نمر٬ روحانی شیعه و منتقد حکومت در عربستان سعودی همچنان در برخی کشورهای منطقه ادامه دارد.

شیعیان بحرین طی روزهای گذشته در نقاط مختلف این کشور با برپایی تظاهرات اعتراض خود را به اعدام شیخ نمر نشان دادند. ستره در جنوب منامه٬ پایتخت صحنه درگیری پلیس و معترضان بود. پلیس برای متفرق کردن آنها به گاز اشک آور متوسل شد.

این صحنه ها یادآور اعتراضات پنج سال پیش شیعیان بحرین در گرماگرم بهارعربی و در مخالفت با سیاست های حاکمان سنی این کشور است که با هدف آزادی زندانیان سیاسی، بهبود اوضاع اقتصادی و تدوین قانون اساسی جدید به راه افتاده بود اما سرکوب شد.

اعدام شیخ نمر با واکنش تند مقام های سیاسی و مذهبی ایران روبرو شد. گروه های خشمگین به سفارتخانه و کنسولگری عربستان در ایران حمله کردند. در پی آن ریاض روابط دیپلماتیک و اقتصادی خود با تهران را قطع کرد. بحرین نیز به حمایت از عربستان سعودی به اقدام مشابهی دست زد. کویت٬ سودان و جیبوتی نیز به این جمع پیوستند و روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کردند. امارات متحده عربی هم از کاهش سطح روابط خود با ایران خبر داد.