شرایط دشوار پناهجویان سوری در زمستان سرد لبنان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
شرایط دشوار پناهجویان سوری در زمستان سرد لبنان

برای پناهجویان سوری که به لبنان فرار کرده اند به نظر می رسد که آسمان همه جا یک رنگ است. در سوریه بمبهایی که از آسمان به زمین می آمد آنها را مجبور به فرار کرد، و حالا برف سنگینی که از آسمان می بارد شرایط زندگی را در زمستان سرد لبنان دشوار کرده است.

اردوگاه پناهجویان المرج در شرق لبنان میزبان گروهی از دو میلیون پناهجوی سوریه ای است که در این کشور مستقر شده اند.

یکی از اعضای کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان می گوید: «با بیشتر شدن مدت اقامت پناهجویان در اینجا آنها آسیب پذیرتر شده اند. همه پس اندازشان تمام شده است و بسیاری از آنها مجور شده اند به چنین مکانهایی پناه بیاورند چون که ماندن در اینجا ارزانتر از زندگی در آپارتمانها است. آنها به چنین شرایطی عادت ندارند. عملا پیدا کردن شغل غیرممکن است و به همین دلیل آنها درآمدی ندارند. آنها تنها به منابع مالی سازمانهای با فعالیت بشردوستانه متکی هستند.»

بسیاری از افراد حاضر در این اردوگاه ماه ها است که در چادر زندگی می کنند. چادرهایی که سرما و رطوبت شدید آنها شرایط سختی را برای پناهجویان ایجاد کرده است.

برف شدیدی که از پنجشنبه در لبنان شروع به بارش کرد، بسیاری از جاده های کوهستانی و آزادراه بین بیروت و دمشق را بسته است.

آژانس پناهندگان سازمان ملل تخمین زده است که حدود دویست هزار نفر از پناهجویان سوریه ای مشخصا به دلیل سرمای زمستان در خطر هستند و به تمهیداتی برای محافظت در مقابل برف و سرما نیاز دارند.