رژه روز سال نوی لندن برگزار شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رژه روز سال نوی لندن برگزار شد

در نخستین روز سال نوی میلادی، بیست کشور در رژه روز سال نوی لندن شرکت کردند.
این رژه که برای سی امین سال پیاپی برگزار می شد، بیش از ده هزار هنرمند بین المللی و صدها هزار شرکت کننده داشت و صدها میلیون تماشاگر را پای تلویزیون نشاند.