سوئیس نتایج تحقیقات خود در ارتباط با فیفا را به آمریکا تحویل داد

سوئیس نتایج تحقیقات خود در ارتباط با فیفا را به آمریکا تحویل داد
نگارش از Euronews

مقام های قضایی سوئیس، روز چهارشنبه برای نخستین بار بخشی از نتایج تحقیقات خود در ارتباط با فساد در فدراسیون بین المللی فوتبال، فیفا را تحویل همتایان

مقام های قضایی سوئیس، روز چهارشنبه برای نخستین بار بخشی از نتایج تحقیقات خود در ارتباط با فساد در فدراسیون بین المللی فوتبال، فیفا را تحویل همتایان آمریکایی خود دادند.

لورتا لینچ، دادستان کل آمریکا درباره عزمش برای ریشه کن کردن فساد گفت: «وظیفه آنها حفاظت از سلامت ورزش فوتبال و احترام به قوانین بود. ولی در عوض پایه گذار فساد در فوتبال در سطح جهانی شدند تا از این راه به منافعشان برسند و جیب های خود را پر کنند.»

وی افزود: «وزارت دادگستری مصمم است تا فساد را ریشه کن کند و مجرم ها را تحویل قانون دهد.»

خبرهای مربوط به رشوه گیری، تبانی و فساد نه تنها سالی ناگوار برای عاشقان فوتبال رقم زد، بلکه تعدادی از مقام های عالیرتبه فیفا را هم روانه زندان کرد.

مطالب مرتبط