مبادله جنگجویان مخالف و موافق دولت سوریه در شهر الزبدانی و شمال سوریه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مبادله جنگجویان مخالف و موافق دولت سوریه در شهر الزبدانی و شمال سوریه

بر اساس توافق میان دولت سوریه و شورشیان٬ انتقال شورشیان زخمی و خانواده هایشان از شهر الزبدانی سوریه به بیروت و همزمان انتقال نظامیان شیعه طرفدار دولت از دو شهر مرزی سوریه با ترکیه و انتقال آنها به بیروت انجام شد. این مبادله در دو منطقه سوریه با میانجیگری و نظارت سازمان ملل متحد صورت گرفته است.

روز دوشنبه ابتدا ۱۲۶ نفر از جنگجویان زخمی که بیشتر از گروه موسوم به «احرار شام» هستند و خانواده هایشان به بیروت منتقل شدند و بر اساس آخرین خبرها دوشنبه شب از فرودگاه بیروت به ترکیه پرواز کردند.

از سوی دیگر ۳۳۸ جنگجوی شیعه طرفدار دولت سوریه (از جمله ۱۰۷ مجروح) و افراد غیر نظامی از منطقه مرزی سوریه با ترکیه و از مرز «جلوه گوزو» ترکیه وارد این کشور شدند. بر اساس آخرین خبرها بیشتر این افراد سوار بر دو هواپیما به مقصد بیروت پرواز کردند.

بر اساس این توافق شورشیان مجروح گروه «احرار شام» که از شهر الزبدانی بیرون آمده اند بعد از درمان در ترکیه می توانند به نواحی تحت تصرف شورشیان باز گردند.

میانجیگری سازمان ملل با هدف آماده سازی شرایط برای مذاکرات صلح سوریه صورت می گیرد که قرار است ۲۵ ژانویه در ژنو برگزار شود.