عدم موفقیت رای گیری حزب سی یو پی برای تایید ریاست آرتور مس

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
عدم موفقیت رای گیری حزب سی یو پی برای تایید ریاست آرتور مس

خبر کوتاه

با رای منفی نیمی از اعضا و طرفداران سی یو پی، حزب چپگرای اتحاد مردمی به ریاست آرتور مس بر دولت منطقه ای کاتالونیا، وی برای ادامۀ کار خود با مشکل مواجه شده است. آرتور مس که خود محافظه کار است برای باقی ماندن در راس دولت منطقه ای نیاز به دو سوم آرای اعضای این حزب در پارلمان کاتالونیا نیاز دارد.

در انتخابات روز یکشنبه، ۱۵۱۵ نفر به ادامۀ ریاست دولت محلی توسط این حزب رای مثبت داده اند و دقیقا ۱۵۱۵ نفر دیگر با این امر مخالفت کرده اند.