موفقیت «مادربزرگان میدان ماه مه» در یافتن یکی از کودکان ربوده شده در دوران دیکتاتوری آرژانتین

موفقیت «مادربزرگان میدان ماه مه» در یافتن یکی از کودکان ربوده شده در دوران دیکتاتوری آرژانتین
نگارش از Euronews

سرانجام ماریا ماریانی، یکی از موسسان «بنیاد مادربزرگان میدان ماه مه» که اکنون نود و یک ساله است، توانست پس از ۳۹ سال جستجو نوه اش کلارا آناهی را پیدا

سرانجام ماریا ماریانی، یکی از موسسان «بنیاد مادربزرگان میدان ماه مه» که اکنون نود و یک ساله است، توانست پس از ۳۹ سال جستجو نوه اش کلارا آناهی را پیدا کند.

نوه او در سه ماهگی، پس از کشته شدن مادرش در دوران حکومت دیکتاتوری آرژانتین، توسط یک پلیس ربوده شد. در تمام این مدت، مادر بزرگش هر ساله در روز تولد کلارا، تصاویر او را در اماکن عمومی منتشر می کرد.

بنیاد مادربزرگان میدان ماه مه در سال ۱۹۷۷ میلادی تاسیس شد. اعضای این بنیاد مادران و مادربزرگانی هستند که فرزندانشان که مخالف دیکتاتوری نظامی پینوشه در دهه ۷۰ میلادی بودند توسط حکومت به قتل رسیده و نوه هایشان ربوده شده اند.

این مادر بزرگها طی چهل سال اخیر در تلاش برای محکوم کردن کشتار و شکنجه های دوران دیکتاتوری و همچنین یافتن پانصد کودک دزدیده شده در دوران دیکتاتوری بودند.

آنها توانستند در سال ۱۹۹۲میلادی جایزه ساخاروف را از سوی پارلمان اروپا دریافت کنند.