سه سال حبس تعلیقی برای وکیل چینی مدافع حقوق بشر

سه سال حبس تعلیقی برای وکیل چینی مدافع حقوق بشر
نگارش از Euronews

پو ژیکیانگ، وکیل برجسته چینی و از مدافعان آزادی بیان، بدلیل انتقادش از دولت کمونیست چین در وبلاگ شخصی اش، به سه سال حبس تعلیقی محکوم شد. آقای ژیکیانگ

پو ژیکیانگ، وکیل برجسته چینی و از مدافعان آزادی بیان، بدلیل انتقادش از دولت کمونیست چین در وبلاگ شخصی اش، به سه سال حبس تعلیقی محکوم شد.

آقای ژیکیانگ همچنین از مدافعان آی وی وی، هنرمند معروف ناراضی چینی بود.

یکی از مدافعان این وکیل ضمن تاکید بر بی گناه بودن او می گوید: “او هیچ کاری نکرده بود. چطور می توان کسی را فقط بخاطر نوشتن چند کلمه محکوم کرد؟ کدامیک از حرفهای او غلط بود و بالاخره چه حرفی را می توان زد و چه حرفی را نمی توان زد؟آیا مبنای قانونی برای آنچه که می توانیم و آنچه که نمی توانیم بگوییم وجود دارد؟”

آقای ژیکیانگ که حزب کمونیست چین را به بی صلاحیتی و دروغ گویی متهم کرده و از سیاست “سرکوب گرانه” پکن در قبال منطقه تبت و منطقه مسلمان نشین سین کیانگ انتقاد کرده بود، یک سال و نیم گذشته را در حبس به سر برد.

مطالب مرتبط