بازرسی از آپارتمانهای افراد وابسته به خودورکوفسکی

بازرسی از آپارتمانهای افراد وابسته به خودورکوفسکی
نگارش از Euronews

خبر کوتاه پلیس روسیه، آپارتمانهای چندین عضو یک جنبش پایه گذاری شده توسط، میخائیل خودورکوفسکی، سرمایه دار منتقد کرملین را بازرسی کرد. بنابر گزارشها،

خبر کوتاه

پلیس روسیه، آپارتمانهای چندین عضو یک جنبش پایه گذاری شده توسط، میخائیل خودورکوفسکی، سرمایه دار منتقد کرملین را بازرسی کرد.

بنابر گزارشها، این بازرسیها در چهارچوب تحقیقاتی که در زمینه “کلاه برداری و فرار مالیاتی“، این میلیاردر روس در جریان است، صورت گرفته است.

مطالب مرتبط