دستگیری یک نفر در رابطه با فرود اضطراری هواپیمای فرانسوی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دستگیری یک نفر در رابطه با فرود اضطراری هواپیمای فرانسوی

پلیس مرزبانی فرانسه یک نفر را در رابطه با فرود اضطراری یک هواپیمای ایر فرانس دستگیر کرده است. این هواپیما روز شنبه، به دنبال کشف یک وسیله مشکوک در آن، مجبور به تغییر مسیر و فرود اضطراری شده بود. بعدتر روشن شد که این وسیله با وجود شباهت اش به یک بمب ساعتی، بی خطر بوده است.