وزیر اصلاحات ایتالیا: خانواده ام از برنامه نجات بانک ها متضرر شده اند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
وزیر اصلاحات ایتالیا: خانواده ام از برنامه نجات بانک ها متضرر شده اند

طرح استیضاح ماریا النا بوسکی، وزیر اصلاحات دولت ایتالیا روز جمعه با ۳۷۳ رای مخالف در برابر ۱۲۹ رای موافق رد شد. پیش تر تعدادی از نمایندگان مخالف دولت خواستار استیضاح او شده بودند.

این گروه از نمایندگان خانم بوسکی را به اعمال نفوذ به نفع بانکی که پدرش رییس آن است متهم می کنند.

در مقابل وی با دفاع از عملکرد پدرش گفت: «اگر وظیفه قانونی خود را انجام نداده باشم، خودم از سمتم کناره گیری می کنم، اما به شما اجازه نمی دهم که صداقت و احترام من به مقررات را زیر سوال ببرید.»

پیش تر دولت ایتالیا به چهار بانک محلی کمک مالی ارایه کرده و آنها را از ورشکستگی نجات داده بود. در این بین حدود یکصد و چهل سپرده گذار متحمل ضرر و زیان شدند، در مقابل دولت ادعا می کند که از زیان حدود یک میلیون مشتری بانک و حذف نزدیک به هفت هزار شغل جلوگیری شده است.

یکی از نمایندگان مخالف دولت خطاب به خانم بوسکی گفت: «شما اینجا آمدید و سخنرانی قشنگی کردید، همینطور از خودتان و خانواده تان گفتید. اما نه شما و نه حزبتان راجع احساسات مردمی که به دلیل دستور دولت متضرر شده اند حرف نزدید.»

در این جلسه خانم بوسکی با ارایه اسنادی نشان داد که هم خود او و هم تعدادی از اعضای خانواده اش از جمله کسانی بودند که در پی تصمیم دولت متحمل ضرر مالی شده اند.