بار رفائلی، مانکن مشهور اسرائیلی، متهم به فرار مالیاتی شد

بار رفائلی، مانکن مشهور اسرائیلی، متهم به فرار مالیاتی شد
نگارش از Euronews

خبر کوتاه بار رفائلی، مانکن مشهور اسرائیلی، به اتهام فرار مالیاتی برای ساعاتی بازداشت شده و سپس با قید وثیقه آزاد شد. او متهم شده که دریافت وام برای

خبر کوتاه

بار رفائلی، مانکن مشهور اسرائیلی، به اتهام فرار مالیاتی برای ساعاتی بازداشت شده و سپس با قید وثیقه آزاد شد.

او متهم شده که دریافت وام برای خرید یک آپارتمان لوکس و خودروهایی به ارزش 237 هزار یورو را اعلام نکرده است.

مطالب مرتبط