مراسم اولین سالگرد کشتار مدرسه پیشاور برگزار شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مراسم اولین سالگرد کشتار مدرسه پیشاور برگزار شد

بزرگداشت قربانیان کشتار مدرسه ای در پیشاور پاکستان، با حضور نخست وزیر این کشور برگزار شد. در این مراسم که در اولین سالگرد این واقعه در محل وقوع آن برگزار شد، عکس بیش از ۱۵۰ قربانی به نمایش گذاشته شد و نام آنها خوانده شد.

سال گذشته هفت نفر از اعضای جنبش طالبان پاکستان که به خود مواد انفجاری بسته بودند وارد این مدرسه دولتی-نظامی شدند و با منفجر کردن جلیقه های انفجاری خود بیش از ۱۵۰ نفر را کشتند و ده ها نفر را مجروح کردند. بیش از ۱۳۰ تن از قربانیان، دانش آموزان مدرسه بودند. همه مهاجمان در جریان این حمله کشته شدند.

یک سال پس از این واقعه شماری از اعضای خانواده قربانیان و مجروحان از کوتاهی دولت در رسیدگی به آنها ناخشنود هستند.

پس از کشتار در این مدرسه شمار اعدامها در پاکستان افزایش پیدا کرد. هفته گذشته دو نفر دیگر به اتهام ارتباط با این کشتار اعدام شدند.

از قتل عام این مدرسه به عنوان مرگبارترین قتل عام در تاریخ معاصر پاکستان نام می برند.