گزارش روزنامه گاردین مبنی بر دسترسی پرنس چارلز به برخی اسناد محرمانه دولتی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
گزارش روزنامه گاردین مبنی بر دسترسی پرنس چارلز به برخی اسناد محرمانه دولتی

روزنامه گاردین در شماره روز سه شنبه خود از دسترسی پرنس چارلز به برخی اسناد محرمانه دولتی در چند دهه اخیر خبر داده است. این گزارش بار دیگر مسئله بی طرفی خانواده سلطنتی بریتانیا در امور سیاسی را در صدر توجه قرار می دهد. تاکنون پرنس چارلز به این گزارش واکنشی نشان نداده است.