شرکت «ماهیندرا» کمپانی «پینینفارینا» متخصص طراحی خودروی را تملک کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
شرکت «ماهیندرا» کمپانی «پینینفارینا» متخصص طراحی خودروی را تملک کرد

کمپانی «پینکار» سهامدار عمده شرکت ایتالیایی «پینینفارینا» «Pininfarina» متخصص طراحی اتومبیل همه سهام خود را به شرکت هندی «ماهیندرا» واگذار کرد. ارزش این معامله حدود ۳۳ میلیون یورو گزارش شده است.

مدتهاست شرکت پینینفارینا، که مدیریت آنرا پائولو پینینفارینا برعهده دارد با بحران بدهی های خود که به رقم ۴۷ میلیون یورو می رسد درگیر است. علیرغم این نقل و انتقال آقای پینینفارینا همچنان در پست مدیریت این کمپانی باقی خواهد ماند.

شرکت پینینفارینا برای شرکتهای بزرگی چون فراری، پژو و یا کادیلاک خودرو طراحی کرده است.