گامبیا پنجمین حکومت «جمهوری اسلامی» جهان اعلام شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
گامبیا پنجمین حکومت «جمهوری اسلامی» جهان اعلام شد

یحیی جامه، رئیس جمهوری گامبیا، روز جمعه نظام حکومتی در این کشور را جمهوری اسلامی اعلام کرد تا گامبیا پس از پاکستان، موریتانی، ایران و افغانستان پنجمین نظام «جمهوری اسلامی» جهان شود.

یحیی جامه که با کودتای بدون خونریزی و با مشتی آهنین ۲۱ سال قدرت را در گامبیا در دست دارد هدف از اعلام جمهوری اسلامی را رهایی از «میراث استعماری» کشورش عنوان کرد و گفت که پیروان سایر ادیان آزاد خواهند بود.

گامبیا، کوچکترین کشور آفریقا به لحاظ وسعت، مستعمره سابق بریتانیاست. اقتصاد آن به کشاورزی و بخصوص صدور بادام زمینی و صنعت توریسم وابسته است و ۹۵ درصد از جمعیت ۱.۸ میلیون نفری آن مسلمان هستند.

گامبیا کشوری است فقیر و به کمک های مالی کشورهای خارجی وابسته است. اتحادیه اروپا به دلیل «وضعیت وخیم حقوق بشر» در گامبیا سال گذشته میلادی کمک های مالی خود به این کشور را متوقف کرد.