بازداشت یک فرد مظنون به استخدام جهادگرایان در اسپانیا

بازداشت یک فرد مظنون به استخدام جهادگرایان در اسپانیا
نگارش از Euronews

خبر کوتاه پلیس اسپانیا از بازداشت یک الجزایری ایرلندی مظنون به استخدام جهادگرایان از طریق اینترنت خبر داد. این فرد که علی شرف دماش نام دارد در

خبر کوتاه

پلیس اسپانیا از بازداشت یک الجزایری ایرلندی مظنون به استخدام جهادگرایان از طریق اینترنت خبر داد.

این فرد که علی شرف دماش نام دارد در بارسلون بازداشت شده است.

مطالب مرتبط