تظاهرات اعتراضی نیروهای پلیس اسلوونی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تظاهرات اعتراضی نیروهای پلیس اسلوونی

خبر کوتاه
صدها تن از اعضای پلیس اسلوونی، در لوبلیانا پایتخت این کشور گردهم آمدند و تظاهرات کردند. نیروهای پلیس خواستار افزایش میزان حقوق و دستمزدهایشان شده اند. این گردهم آیی در مقابل ساختمان وزارت کشور در پایتخت لوبلیانا انجام شد.