بمبگذاران انتحاری ده ها نفر را در جزیره کولفوای دریاچه چاد کشتند

Access to the comments نظرها
نگارش از Masoud Imani Kalesar
بمبگذاران انتحاری ده ها نفر را در جزیره کولفوای دریاچه چاد کشتند

خبر کوتاه
سه بمبگذار انتحاری در جزیره کولفوای کشور چاد واقع در دریاچه چاد ۳۰ نفر را کشتند و ۸۰ زخمی برجای گذاشتند. انگشت اتهام به سوی گروه اسلامگرای بوکوحرام نشانه رفته که پایگاهشان شمال کشور نیجریه است. در اوایل سال جاری میلادی هزاران نفر از بیم بوکوحرام به جزیره کولفوا پناه آورده بودند.