جان کری از نقش دولت یونان در پروژه های انرژی اروپا تشکر کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
جان کری از نقش دولت یونان در پروژه های انرژی اروپا تشکر کرد

جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا در دیدار با مقامهای یونان در آتن از دولت این کشور به دلیل اقداماتی که در زمینه انرژی انجام داده است تقدیر کرد. مشارکت یونان در پروژه های انرژی اتحادیه اروپا باعث کاهش وابستگی کشورهای اروپایی به گاز روسیه می شود.

آقای کری همچنین وعده داد که دولت آمریکا هر کاری را که بتواند انجام خواهد داد تا یونان بتواند بحران اقتصادی را پشت سر بگذارد.

بحران پناهجویان و مسائل امنیتی از دیگر محورهای گفتگوها بود.

جان کری گفت: «ما نه تنها می توانیم مشکل ورود پناهجویان را حل کنیم، بلکه می توانیم به رونق گرفتن و امنیت منطقه هم کمک کنیم. تا این که مردم این کشور و کشورهای دیگر از امنیت بیشتری بهره مند بشوند. ما در چند هفته پیش رو هرکاری را که در توانمان باشد انجام می دهیم.»

جان کری در این سفر نیم روزه با الکسیس سیپراس، نخست وزیر چپگرای یونان هم دیدار کرد. او از آقای سیپراس به دلیل نحوه مواجهه او با مشکلات اقتصادی یونان تشکر کرد. شماری از وام دهندگان بین المللی نگران ناتوانی یونان در بازپرداخت بدهی هایش هستند.

گزارشگر یورونیوز از آتن می گوید: «سفر کری به یونان در شرایطی است که این کشور به دنبال راهی برای مواجهه با مشکل جدید ورود پناهجویان و مشکل قدیمی اقتصاد بحران زده اش است. در هر دو مورد حضور جان کری می تواند به آقای سیپراس، نخست وزیر یونان در چانه زنی با رهبران اروپایی کمک کند. این کمک شاید در حد کمکی نمادین باشد.»