آغاز کارزار انتخابات سراسری اسپانیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Behrooz Assadian
آغاز کارزار انتخابات سراسری اسپانیا

کارزار انتخابات سراسری اسپانیا روز جمعه آغاز شد. تعدادی از هواداران حزب حاکم٬ شب گذشته در مادرید گردهم آمدند و مطابق سنت همیشگی نخستین پوسترهای تبلیغاتی را با حضور ماریانو راخوی٬ نخست وزیر٬ نصب کردند.

بر اساس آخرین نظرسنجی ها محافظه کاران از دیگر احزاب بیشتر رای خواهند داشت اما آراء حزب راخوی آنقدر نخواهد بود که وی بتواند به تنهایی دولت تشکیل دهد و در قدرت باقی بماند.

نخست وزیر کنونی به احتمال قوی مجبور خواهد شد با حزب راست میانه «شهروندان» به رهبری آلبرت ریوِرا ائتلاف کند.

اسپانیا گرچه در حال گذر از بحران اقتصادی است اما چهار سال حکومت محافظه کاران همراه بوده است با تداوم سیاست های ریاضتی و معضل بیکاری و کاهش قدرت خرید اسپانیایی ها.

نتیجه اینکه کشور به دو جناح بزرگ تقسیم شده است؛ از یک سو٬ بازنشستگان و روستاییان که عمدتا هوادار احزاب سنتی مثل حزب محافظه کار یا سوسیالیست هستند و از سوی دیگر٬ جوانان که بیش از پیش به جریان های آلترناتیو مثل حزب «پدموس» روی آورده اند.

در حال حاضر و براساس آخرین نظرسنجی ها٬ این حزب به رهبری پابلو ایگلسیاس می تواند حدود ۱۶ درصد آراء را بدست آورد و عملا چهارمین حزب بزرگ اسپانیا لقب گیرد.

البته هنوز ۴۱ درصد از واجدین شرایط رای در انتخاب خود مردد هستند و بی تردید تصمیم نهایی آنها سرنوشت انتخابات سراسری اسپانیا را که بیستم دسامبر برگزار می شود٬ مشخص خواهد کرد.