شهرداران جهان در پاریس در جست و جوی راهکارهای بومی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی

شهرداران جهان در پاریس در جست و جوی راهکارهای بومی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی
نگارش از Euronews

شهرداران شهرهای بزرگ جهان روز جمعه در پاریس گرد آمدند تا برای مقابله با تغییرات جهانی آب و هوا راهکارهای بومی پیدا کنند. هدف نشست یازده روزه سازمان

شهرداران شهرهای بزرگ جهان روز جمعه در پاریس گرد آمدند تا برای مقابله با تغییرات جهانی آب و هوا راهکارهای بومی پیدا کنند.

هدف نشست یازده روزه سازمان ملل دستیابی به توافقی در زمینه جلوگیری از گرم شدن کره زمین است و نزدیک به هفتصد شهردار از سراسر جهان هم٬ آنطور که مایکل بلومبرگ٬ شهردار سابق نیویورک می گوید آمده اند تا در این رخداد تاریخی مشارکت داشته باشند.

مایکل بلومبرگ٬ شهردار سابق نیویورک گفت: «این گروه نمونه ای بی سابقه از بزرگترین اجلاس شهرداران و رهبران محلی است که بطور همزمان با مذاکره کنندگان بین المللی حول محور تغییرات آب و هوایی کار می کنند. ما امروز اینجا در حال ساختن تاریخ هستیم اما ما به پاریس نیامده ایم که تاریخ را رقم بزنیم بلکه آمده ایم تا آینده را بسازیم.»

نمایندگان شرکت کننده در این کنفرانس سخت مشعول کار بر روی پیش نویس توافقنامه ای هستند که روز شنبه نگاشته شد و نسخه نهایی آن باید تا هفته آینده و قبل از پایان نشست آماده شود.

به نظر می رسد مهمترین دغدغه موجود تامین بودجه مالی برای جایگزینی سوخت های پاک به جای سوخت های فسیلی است.

در حاشیه نشست شهرداران جهان در لو بورژه در نزدیکی پاریس٬ فعالان محیط زیست دست به یک رشته اعتراض زدند. آنها با پیام «عدالت آب و هوایی» از کشورهای ثروتمند خواستند تا پذیرفتن مسئولیت خود در قبال گرم شدن زمین٬ به کشورهای فقیر کمک کنند.

مطالب مرتبط

موضوع داغ

مطالب بیشتر درباره

گرمایش و تغییرات آب و هوایی