پیش بینی برف و بوران شدید در ایسلند

پیش بینی برف و بوران شدید در ایسلند
نگارش از Euronews

خبر کوتاه اداره هواشناسی ایسلند، پیش بینی برف و بوران شدیدی را طی ساعات آینده در سراسر این کشور کرده است. برف و بوران شدید در مارس دو سال پیش باعث

خبر کوتاه

اداره هواشناسی ایسلند، پیش بینی برف و بوران شدیدی را طی ساعات آینده در سراسر این کشور کرده است.

برف و بوران شدید در مارس دو سال پیش باعث آسیب دیدن بسیاری از جاده های این کشور شد.

مطالب مرتبط