رهبران مذهبی جهان هم خواهان مقابله با تغییرات آب و هوایی شدند

رهبران مذهبی جهان هم خواهان مقابله با تغییرات آب و هوایی شدند
نگارش از Euronews

برخی از رهبران مذهبی با حضور در محل اجلاس آب و هوا در پاریس، خواهان یک مبارزه جهانی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی شدند. شعار آنها این بود که می

برخی از رهبران مذهبی با حضور در محل اجلاس آب و هوا در پاریس، خواهان یک مبارزه جهانی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی شدند.

شعار آنها این بود که می بایست فورا برای آب و هوا کاری کرد.

امام ابراهیم سعدی که از نروژ به پاریس آمده، در این باره می گوید: “جهاد سبز، حفاظت از زندگی، آگاه کردن مردم به خطرات تغییرات آب و هوایی و مبارزه برای داشتن آب و هوایی متعادل است تا جهان را همان طور که خدا خلق کرده به جهانی سبز تبدیل کنیم.”

تابو مکگوبا، اسقف اعظم کیپ تاون ، هم با بیان این که با نماینده هفتاد و هفت میلیون نفر متشکل از کاتولیکها، مسلمانان و پیروان دیگر ادیان به اینجا آمده می گوید: “ما به اینجا آمده ایم چون چالش فقط حصول یک توافق تکنوکراتیک نیست بلکه همان طور که پیشتر هم گفته بودم مسئله صلح مطرح است.”

حصول و یا عدم حصول توافق میان نمایندگان یکصد و نود و پنج کشور جهان برای جلوگیری از ادامه افزایش گرم شدن کره زمین، همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.

مطالب مرتبط

موضوع داغ

مطالب بیشتر درباره

گرمایش و تغییرات آب و هوایی