کابوره رئیس جمهور جدید بورکینافاسو شد

کابوره رئیس جمهور جدید بورکینافاسو شد
نگارش از Euronews

راک مارک کریسیتان کابوره به عنوان رئیس جمهوری جدید بورکینافاسو انتخاب شد. وی با کسب ۵۳ درصد آرا توانست در این انتخابات که روز یکشنبه، بیست و نهم

راک مارک کریسیتان کابوره به عنوان رئیس جمهوری جدید بورکینافاسو انتخاب شد.

وی با کسب ۵۳ درصد آرا توانست در این انتخابات که روز یکشنبه، بیست و نهم نوامبر برگزار شد، بر رقبای خود از جمله زفیرین دیابره پیروز شود.

زفیرین دیابره که جدی ترین رقیب رئیس جمهوری جدید بورکینافاسو بود در این انتخابات نزدیک به ۳۰ درصد آرا را کسب کرده است.

این انتخابات قرار بود در ماه اکتبر برگزار شود اما به دلیل کودتای نافرجام گروهی از ژنرال های وفادار به بلز کامپائوره علیه دولت موقت به تعویق افتاد.

انتخابات مذکور یکسال پس از برکناری بلز کامپائوره، رئیس جمهوری پیشین این کشور برگزار می شود که ۲۷ سال قدرت را در اختیار داشت.

مطالب مرتبط