ادای احترام پاپ به کشته شدگان قتل عام اوگاندا

ادای احترام پاپ به کشته شدگان قتل عام اوگاندا
نگارش از Euronews

هزاران نفر از مردم اوگاندا در مراسم دعای پاپ فرانچسکو، رهبر کاتولیکهای جهان شرکت کردند. پاپ در این مراسم به کشته شدگان قتل عام در اوگاندا ادای احترام

هزاران نفر از مردم اوگاندا در مراسم دعای پاپ فرانچسکو، رهبر کاتولیکهای جهان شرکت کردند. پاپ در این مراسم به کشته شدگان قتل عام در اوگاندا ادای احترام کرد.

پنجاه سال پیش، حدود دو میلیون نفر که بسیاری از آنها از اعضای کلیسای کاتولیک بوده اند در منطقه ای در نزدیکی کامپلا زنده سوزانده شدند. این قتل عام به دستور پادشاه وقت و در پی نگرانی از گسترش مسیحیت صورت گرفت. مراسم دعای پاپ همزمان با پنجاهمین سالگرد کشتار این افراد صورت گرفت.

سفر پاپ فرانچسکو به اوگاندا در ادامه اولین سفر آفریقایی او بود. رئیس جمهوری کشور تازه تاسیس شده سودان جنوبی برای دیدار با پاپ به اوگاندا آمده است. پاپ که در سفر آفریقایی خود را از کنیا آغاز کرد، عدم تحصیل و بیکاری جوانان را دلیل گرایش آنها به گروههای افراطی عنوان کرد و نسبت به رشد افراطی گرایی هشدار داد.

رهبر کاتولیک های جهان در کنیا ضمن بازدید از مناطق فقیر نشین حومه پایتخت از مردم خواست تا از محیط زیست مراقبت کنند و به فقرا توجه کنند. وی همچنین بر لزوم توزیع عادلانه رفاه در جامعه تاکید کرد. پاپ قرار است روز یکشنبه به جمهوری آفریقای مرکزی برود.

مطالب مرتبط