پسرک ساعت ساز آمریکایی ۱۵ میلیون دلار غرامت می خواهد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پسرک ساعت ساز آمریکایی ۱۵ میلیون دلار غرامت می خواهد

خبر کوتاه

احمد محمد، نوجوان ۱۴ ساله آمریکایی که به خاطر یک ساعت دست ساز توسط پلیس دستگیر شده بود، تقاضای ۱۵ میلیون دلار غرامت کرده است. یکی از معلمان وی به تصور اینکه این ساعت دست ساز یک بمب است، پلیس را خبر کرده و ماموران پلیس وی را دستبند به دست، بمدت چند ساعت در بازداشت نگهداشته بودند.

وکلای وی در نامه ای که منتشر کرده اند مبلغ پنج میلیون دلار از این غرامت را از مدرسه درخواست کرده اند و ۱۰ میلیون دلار باقیمانده را نیز به عهدۀ شهرداری گذاشته اند. وکلای وی می گویند این اقدام پلیس و مدرسه برای این نوجوان مشکلات روحی و روانی ایجاد کرده است.

احمد محمد به دعوت بنیاد تحقیقات و آموزش برای مخترعان جوان در حال حاضر به همراه خانواده اش در شهر دوحه بسر می برد.