توقف فعالیت دومین رادیوی فلسطینی در الخلیل

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
توقف فعالیت دومین رادیوی فلسطینی در الخلیل

خبر کوتاه

نیروهای اسرائیلی دفتر ایستگاه رادیوی فلسطینی در الخلیل را به اتهام تحریک برای شورش علیه اسرائیل بستند.
گفته می شود، فعالیت این رادیو در پی هجوم نیروهای امنیتی در نیمه شب به دفتر رادیو و با نشان دادن حکم دولتی رخ داده است.
طی یک ماه گذشته این دومین باریست که فعالیت یک ایستگاه رادیوی فلسطینی توسط اسرائیل متوقف می شود.