اقبال تاکسی یاب 'اوبر' در خیابان های قاهره

اقبال تاکسی یاب 'اوبر' در خیابان های قاهره
نگارش از Euronews

خبر کوتاه رشد شرکت تاکسی یاب اوبر در قاهره تنها یک سال پس از شروع به کار آن در این شهر بیشتر از هر شهر دیگر در اروپا، خاورمیانه و شمال آفریقا بوده

خبر کوتاه
رشد شرکت تاکسی یاب اوبر در قاهره تنها یک سال پس از شروع به کار آن در این شهر بیشتر از هر شهر دیگر در اروپا، خاورمیانه و شمال آفریقا بوده است. اوبر، که از طریق اپلیکشینی در گوشی های هوشمند خدمات ارزان تاکسیرانی ارائه می دهد پیش تر از سرمایه گذاری ۲۵۰ میلیون دلاری در منطقه خبر داده بود.

مطالب مرتبط