افت اقتصاد چین تاثیر منفی بر رشد جهانی اقتصاد دارد

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
افت اقتصاد چین تاثیر منفی بر رشد جهانی اقتصاد دارد

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه نسبت به پیش بینی های خود درباره رشد جهانی اقتصاد تجدیدنظر کرده و در آخرین ارزیابی ها اعلام داشته که میزان رشد نسبت به پیش بینی های قبلی کمتر خواهد بود.

بنا به ارزیابی جدید، رشد جهانی اقتصاد تا پایان سال ۲۰۱۵ به رقم ۲.۹ درصد می رسد. رشد اقتصادی ایالات متحده آمریکا ۲.۴ درصد و حوزه پولی یورو ۱.۵ درصد خواهد بود. در سال ۲۰۱۶ رشد جهانی اقتصاد ۳.۳ درصد ارزیابی شده است. اقتصاد آمریکا تنها ۰.۱ درصد نسبت به سال ۲۰۱۵ رشد خواهد داشت و میزان رشد اقتصادی حوزه پولی یورو ۱.۸ درصد پیش بینی شده است.

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اعتقاد دارد رشد مبادلات تجاری بازرگانی در دنیا از سال ۲۰۱۴ روندی نزولی به خود گرفته است. کشور چین دومین اقتصاد برتر دنیا نقش مهمی را در این روند ایفا می کند. براساس پیش بینی های این سازمان، رشد اقتصادی چین روندی نزولی خواهد داشت و از ۶.۸ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۶.۲ درصد در سال ۲۰۱۷ تنزل می یابد.

تغییر مدل اقتصادی چین از اقتصاد متکی به بخش صنعت و سرمایه گذاری به مصرف داخلی و بخش خدمات، بر میزان تقاضا در دنیا تاثیر منفی گذاشته است. کشورهای صادرکننده بیشتر از سایرین متاثر از تبعات منفی این روند هستند.