حامیان و مخالفان اسد در سوریه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
حامیان و مخالفان اسد در سوریه

دولت روسیه اعلام کرده است که ماندن اسد در قدرت لزوما خواست این کشور نیست. با هم نگاهی به حامیان و مخالفان اسد در سراسر جهان بیندازیم.